Kasvun pamfletti – osa 2 kasvua isosti ja harkiten

Jaa

Orgaaninen, liiketoiminnan tuottoihin perustuva kasvu ja kehittyminen on lähtökohtaisesti hidasta eikä se useinkaan mahdollista yrityksen toiminnan etenemistä selkeästi isompaan sarjaan – 10 hengen yritystä on erittäin vaikeaa kasvattaa 100 hengen yritykseksi ja 100 hengen yritystä 1000 hengen yritykseksi pelkästään omalla kassalla. Kasvun tueksi tarvitaan ulkopuolista ja riskisietoista pääomaa, tapahtuipa kasvu yrityksen sisällä investoiden tai kokonaisia yritystoimintoja ostaen ja myyden.

Investointien saaminen alueelle

Etelä-Pohjanmaa on, pitkälti muun Suomen tavoin pääomaköyhää aluetta. Kasvavassa yritystoiminnassa tulorahoitus alkaa juosta vasta pidemmän ajan kuluttua kustannuksista. Pääomaa tarvitaan vaikka kasvu sujuisi suunnitelmien mukaan ja kauaskantoiset, kunnianhimoiset ja riskiä sisältävät toimenpiteet ovat mahdollisia vain, mikäli tase ja kassa kestävät myös odottamattomat takaiskut. Isossa kuvassa Etelä-Pohjanmaalla yritykset toimivat kuitenkin varsin ohuilla puskureilla eikä varsinaista riskirahaa ole juurikaan tarjolla eikä sitä olla aina edes  valmiita ottamaan vastaan.

Maassamme vallitsee taloushistoriallisesti siinä mielessä erikoinen tilanne, että löysän rahapolitiikan myötä puutetta tuntuu olevan ennemminkin uskottavista sijoituskohteista kuin sijoittajista. Tämä tulee osata hyödyntää pientenkin mutta  kasvuhakuisten yritysten rahoituspaketteja koottaessa.

Ulkopuoliset investoinnit edellyttävät kunnossa olevaa, konseptoitua ja selkeästi kasvuun pyrkivää yritystoimintaa. Lisäksi tiimin on oltava innostunut, yhteistyökykyinen ja kasvuhaluinen. Etenkin yksityiset enkelisijoittajat painottavat yrityksen takana olevan ydinryhmän koostumusta ja energiaa. Vanhanmallisen yksinäisen puurtajan kohdalla sijoittajan riski kasvaa liian suureksi henkilösidonnaisuuden myötä ja toisaalta nykyajan ongelmat ovat sen verran monimutkaisia, ettei niihin vastaaminen  yksinään onnistu.

Yrityksellä pitää olla myös selkeä näkemys mihin suuntaan sen toimintaa viedään ja missä ovat ansaintamahdollisuudet. Pitkän tähtäimen kehitystarina tulee osata kertoa paitsi itselle, myös sidosryhmille. Karikatyyreistä tuttu suomalaisen urheilijan ”tehdään oma suoritus ja katsotaan sitten mihin se riittää” ei riitä, pääomasijoittajat etsivät silakan sijaan lihavia lohia.

Hyväksi havaittu ohjenuora yritysjohtajalle on, että yritys tulee laittaa myyntikuntoon ja pitää sellaisena. Näin liiketoiminnan kehittäminen ohjautuu sellaiseen suuntaan, joka hyödyttää sekä yritystä että sen omistajia, vaikka itse myyntipäätöstä ei koskaan tulisikaan. Myös alueemme yrityskehittämisen kentässä liikkuvan toimijan tulee kannustaa yrittäjiä tähän suuntaan kaikessa kanssakäymisessä.

Pääoma- ja rahoitusmarkkinoiden toimijat kohtaamaan

Sijoittajien ja pääoman tarvitsijoiden kohtaaminen on tällä hetkellä enimmäkseen sattumanvaraista. Vaikka yksittäisiä henkilöiden välisiä kontakteja on olemassa,  maakunnassa ei ole koordinoitua tahoa tai ”markkinapaikkaa”, jossa näitä kohtaamisia voisi tapahtua luonnollisen jatkuvasti. Tavoitteena on oltava, että jokainen pääomasijoitusta kaipaava ja sellaisen kohteeksi kelpaava yritys löytää tarvitsemansa sijoituksen.

Yhtenä vaihtoehtona voisi olla yritystoimintaa palvelevien tahojen kokoava sivusto (esimerkiksi www.yrityspohjanmaa.fi), jonka eräänä ominaisuutena olisi rahoitusta kaipaavien yritysten esittäytymismahdollisuus. Samassa paikassa voisi olla myös alueelliset ja kansalliset rahoituslähteet alkaen Finnverasta ja enkelisijoittajista.

Toisekseen jo olemassa olevien yksityisten sijoittajien kiinnostus aluettamme kohtaan tulee varmistaa.

Yrityskauppojen vauhdittaminen

Alueella tarvitaan lisää yrityskauppoja, jotta yrityskanta ei vähene. Entistä useampaa yrittäjäksi aikovaa tulee kannustaa ostamaan toimiva yritys sen sijaan, että perustaa sellaisen. Myös tutkimus tukee tätä toimintamallia – yrityskaupat onnistuvat yleensä varsin hyvin. Yrityskauppoja koskevassa viestinnässä tulee nostaa keskiöön kauppojen yrityskehittämisen näkökulma: niin ostaminen kuin jonkin tietyn liiketoimintakokonaisuuden myyminenkin ovat ensisijaisesti keinoja kehittää yritystä nopeasti haluttuun suuntaan.

Onnistuneet yrityskaupat koskettavat useampaa edellä esiteltyä kohtaa. Ne ovat erinomainen portti sekä osaajien että pääomien saamiseksi alueelle. Vastaavasti alueen yrityksiä tulee houkutella kasvattamaan omaa toimintaansa levittäytymällä yritysostosten kautta muihin maakuntiin ja ulkomaille.

Alueellisen Yrityspörssin tunnettuutta pitää edelleen lisätä. Yrityksen myymisen ja ostamisen ilmapiirin tulee yhä parantua. Yrityksensä myymisestä haaveilevien pitää uskaltaa ottaa härkää sarvista ja laittaa yrityksensä myyntikuntoon ja potentiaalisten ostajien pitää uskaltaa ottaa asia mahdollisimman aikaisessa vaiheessa puheeksi.

Kirjoittajista

Tämä kirjoitus on toinen osa kuuden kirjoituksen sarjasta ”Kasvun pamfletti”. Pamfletin ovat kirjoittaneet Tommi Ylimäki ja Vesa Tiensuu. Kuvitus Tommi Ylimäki.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *