CV Tommi Ylimäki

Jaa

050-3967 692
email@tommiylimaki.fi
LinkedIn,
Facebook,

Arvot

Avoimuus, luottamuksellisuus, asioiden aikaan saaminen. Näistä minut tunnistaa.

Koulutus

 • Ammatillisten aineiden opettaja, JAMK 2024
 • Konetekniikan DI (Digitaalinen valmistus), TUNI 2021
 • Laskentatoimen aineopinnot, UEF  2017
 • Lukuisia yrittäjyyteen ja yritystoimintaan liittyviä koulutuksia 2008 – 2016
 • Yrittäjän ammattitutkinto, KPAKK 2009
 • FM pääaineena soveltava fysiikka, JYU 2007
 • Maavoimien viestikoulun AUK 2003
 • Ylioppilas Kälviän lukio 2002
 • Peruskoulu Lohtaja 1999

Työkokemus

Olen vastannut mm. kehitysprojekteista viestintään, käytäntöihin, tapahtumatarjontaan ja edunvalvontaan liittyen.  Yksittäisiä esimerkkejä alueemme elinkeinoelämän kehittämisen keskiöön nostamistani asioista:

Kasvu- ja sarjayrittäjyys, joukkorahoitus

Etelä-Pohjanmaalla uusina toiminta-alueina käynnistin kasvu- ja sarjayrittäjyyteen liittyvää koulutus- ja muuta toimintaa vuodesta 2012 eteenpäin. Lopputuloksena maakunnallinen kasvuyrittäjyyskilpailu Grow Up.

Sosiaalisen median menetelmät

Etelä-Pohjamaan Yrittäjissä otettiin käyttöön sosiaalisen median kanavat (mm. Facebook sekä asiantuntijablogit) viestinnän nopeuttamiseksi sekä uudistettiin kotisivut käyttäjäystävällisemmiksi vuodesta 2013 alkaneella, jatkuvasti päivittyvällä prosessilla.

Maakunnallinen Y-klubi

Yrittäjien välisen verkostoitumisen ja keskinäisen kannustuksen kehittämiseksi aloitteestani käynnistettiin Yrittäjä-palkittujen yritysten Y-klubi vuonna 2015.

Olen toiminut puheenjohtajana Grow Up –kasvukilpailun työryhmässä, Etelä-Pohjanmaan kasvuyrittäjyysfoorumissa, Liiveri (Leader-ryhmä) elinkeinojaoksessa, useissa ESR-hankeohjausryhmissä ja vastaan maakunnallisen Omistajanvaihdosfoorumin toiminnasta.

Harrastukset

Perhe, valokuvaaminen, tietotekniikka, RC-autot ja muut radio-ohjattavat laitteet, tekniset työt

Sivuprojekteina olen toteuttanut useita web-sivustoja, graafista materiaalia sekä liiketoimintaosaamiseen liittyvää konsultointia mm. seuraaville yrityksille

Tilintarkastus Mikko Sillanpää Oy

 

Erityiset vahvuudet

 • Projektiosaaminen
 • Analyyttisyys, matemaattis-tieteellinen hahmotuskyky ja tekninen osaaminen
 • Sisäinen yrittäjyys, liiketoimintojen kehittäminen ja liike-elämän
  lainalaisuuksien ymmärrys
 • Sosiaalinen ja avoin luonne
 • Erinomaiset esiintymis- ja neuvottelutaidot
 • Laajat verkostot etenkin yrittäjien keskuudessa
 • Käytännön järjenkäyttö, nopea oppimiskyky, muuttumishalukkuus
 • Graafinen osaaminen

Edunvalvontateemat

Aluejärjestön toiminnassa nousee esille mikro- ja pienyritysten erilaiset edunvalvontatarpeet. Laajempia aiheita ovat olleet mm.

 • Kasvuyrittäjyyden edistäminen
 • Omistajanvaihdospalvelu
 • Julkiset hankinnat ja kilpailuneutraliteetti
 • Yrittäjyyskasvatus
 • Yrittäjien keskinäiset verkostot
 • Ammattiliikenteen lupa-asiat

Liiketoimintaosaaminen

 • Budjetointi, kannattavuuslaskelmat, investointilaskelmat
 • Verkostojen rakentaminen
 • Markkinoinnilliset näkökulmat
 • Omistajanvaihdostilanteet, erityisesti sukupolvenvaihdosten valmistelu

Tekniset työkalut

 • Perusohjelmistot kuten MS Office (erityisesti Excel)
 • Graafiset ohjelmistot
 • Monet julkaisujärjestelmät, syvällisemmin WordPress
 • WooCommerce-verkkokauppajärjestelmä
 • LearnPress-verkkokurssijärjestelmä
 • Autodesk Inventor
 • Matlab
 • Adobe InDesign
 • CSS
 • Python